Hippotherapie

Weerspiegeld door het paard,

begrepen door de therapeut,

opzoek naar jezelf

Equine Assisted Therapy (EAT)

Equine Assisted Therapy (EAT) is therapie met behulp van het paard. Het paard wordt hierbij gebruikt als middel en als partner om de kwaliteit van leven te verhogen voor kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke hulpvragen.

De therapie biedt heel veel mogelijkheden om in de triade cliƫnt - therapeut - paard problemen te overwinnen. De persoon wordt altijd vanuit een holistisch perspectief benaderd.

Belangrijke randvoorwaarden om van EAT te kunnen spreken zijn:

 •  Een gekwalificeerde therapeut
 •  Een aangepaste setting waar rustig en ongestoord kan gewerkt worden
 •  Ethisch verantwoord handelen
 •  Een toegankelijke infrastructuur
 •  Optimaal veiligheids- en risicobeleid
 • Goed getrainde paarden

Het paard wordt bij EAT gezien als een middel ter ondersteuning van een therapeutisch proces. Leren paardrijden is niet het hoofddoel van de begeleiding maar kan daar wel uit voortvloeien.


De grote aantrekkingskracht en de rijke symbolische betekenis van het paard spreken velen aan. Het paard is prikkelend en uitnodigend en daardoor in staat mensen te motiveren en te activeren. Het paard oordeelt niet en uit geen kritiek.

Het omgaan met het paard verhoogt de sensitiviteit en de emotie.

Het paard houdt je een spiegel voor en werpt je terug op jezelf.

Het paard is gevoelig, alert, speels, vertrouwensvol en eerlijk. Zijn bewegingen zijn krachtig en toch gracieus. Zijn lichaamstaal en uitingen zijn gemakkelijk te herkennen of aan te voelen.

Je krijgt de mogelijkheid om tot rust te komen, je te laten meevoeren door het paard en aan de lijve te ondervinden hoe het voelt om gedragen te worden.

DOEL

Via EAT willen wij kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren om samen te leren genieten, te groeien en aan zichzelf te werken via het contact met paarden.

Samen werken we aan:

Het CONTACT zowel naar het paard als naar de therapeut


 • Opbouwen van een vertrouwensrelatie en een affectieve band.
 • Bevorderen van communicatie.
 • Leren toelaten en aanvaarden van lichaamscontact.

De PERSOON zelf

 • Aansporen tot onafhankelijkheid en zelfredzaamheid
 • Leren terug zelf iets controleren
 • Opbouwen van zelfcontrole
 • Vergroten van zelfwaardegevoel
 • Leren omgaan met frustraties
 • Leren verantwoordelijkheid nemen
 • Leren aanvaarden van eigen lichaam en lichaamsschema
 • Leren omgaan met angst, overwinnen van angst
 • Leren respecten van grenzen, verleggen van grenzen
 • Leren genieten
 • Tot rust komen

De persoon in relatie met de OMGEVING

 • Betrokkenheid met realiteit bevorderen
 • Leren bewust worden van realistische mogelijkheden
 • Bevorderen van sociale interacties en activiteiten.

Wie kan bij ons terecht?

In de eerste plaats richten wij ons naar:

kinderen en jongeren die via het paard willen werken aan zichzelf en

eventuele problemen zoals:

 • ADHD en autisme spectrumstoornissen
 • Gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen
 • Sociaal emotionele problemen
 • Depressieve klachten, burnout
 • Assertiviteitsproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • Kinderen en jongeren die ervan dromen om te leren paardrijden maar in een manege niet echt aan hun trekken komen omdat ze net iets meer individuele begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan daar kan geboden worden.
 • Kinderen en jongeren die tijdens vroegere ervaringen met paarden extreem bang geworden zijn en aan die angst willen werken door een aanpak op maat.

Werkwijze

een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek gevolgd door een rondleiding.

een proefsessie waarbij gepeild wordt naar de verwachtingen, individuele behoeften en haalbaarheid. (Intake)

start van de eigenlijke sessies die bestaan uit:

de verzorging,

het werken naast en op het paard in de piste

het afscheid nemen.

evaluatie: na 10 sessies worden de doelstellingen geƫvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Hebt u nog vragen, bedenkingen, wil je vrijblijvend komen kennismaken of wil je reeds een afspraak maken, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wij kijken alvast uit naar je komst!