scheidingsconsulent

Ouderschap na scheiding (ONS)

onthechten als partners, verbinden als ouders

scheiding aanpakken

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.


De ONS aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de ONS-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. 

De Vijf Fases:

bemiddeling in scheiding

Werkwijze:

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek leg ik jullie de werkwijze uit. We stemmen verwachtingen op elkaar af en ik neem ruim de tijd voor al jullie vragen en bedenkingen.

Kiezen jullie er allebei voor om het traject te starten, dan leggen we een eerste sessie vast.

Een sessie duurt 90 min en kost 75 euro. Jullie doorlopen samen het traject, ik zal dus geen individuele gesprekken doen.

Tijdens het traject doorlopen we de vijf fasen. Jullie bepalen daarbij het tempo en het aantal sessies die zullen nodig zijn per fase. Idealiter doorlopen we samen het hele traject. Gemiddeld hebben we 10 sessies nodig.

FASE 1. SAMENKOMEN

Wat trok jullie destijds aan in elkaar? Als partners gaan jullie terug naar de tijd waarin jullie je aan elkaar verbonden. Samen kijken jullie naar herinneringen aan een periode waarin jullie goed wisten waarom jullie samen waren.

Waar is het beginnen schuiven in jullie relatie? Wanneer zijn de problemen begonnen. Hoe zijn jullie daarmee om gegaan?

FASE 2. CONFLICT- EN VERLIESVERHELDERING

Jullie kijken naar de conflicten en verliezen die zich tijdens de relatie hebben voorgedaan en zich nu nog voordoen. Wat zijn jullie verloren? Besproken wordt wat de connectie is tussen het conflict en het verlies.

FASE 3. HELPEND HOREN

We zoomen in op jullie emoties, op de pijn, op de kwetsuren. Hier gaat het vooral om kunnen horen wat de ander voelt en dat kunnen laten bestaan. Jullie pijn, jullie emoties zijn oké en mogen er zijn. Misschien (h)erkennen jullie de wederzijdse aangedane kwetsuren. Er is ruimte om datgene wat nog niet is gezegd, maar wel leeft, bespreekbaar te maken. Door te luisteren naar elkaar ontstaat er aandacht voor de wederzijdse beleving van verlies/beschadiging van de relatie.

FASE 4. INTEGRATIE

Het verlies/de beschadiging en alles wat daarmee samenhangt wordt geborgen, waarbij jullie met elkaar een manier bespreken om dit vorm te geven.

FASE 5. samen ouder zijn

Jullie werken aan het hervinden van elkaar als ouder voor jullie kinderen en het pogen herstellen van het geschonden vertrouwen. Jullie maken een nieuwe verbinding om te komen tot een hernieuwde relatie als ouder.


Wees welkom!

meld je hier aan voor info of een afspraak